Witamy

Świetlica działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie

Świetlica znajduje się na parterze. Pod opieką nauczycieli uczniowie uczestniczą w zajęciach w roku szkolnym 2018/2019 od godziny 07.00 do godziny 08.00 oraz od godziny 11.30 do godziny 17.00

Świetlica współpracuje z rodzicami ,opiekunami ,nauczycielami wychowawcami, specjalistami pracującymi w szkole, placówkami oświatowymi.  Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych . Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą, stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się ,aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

 Sala wyposażona jest w nowe gry, pomoce dydaktyczne, zabawki , sprzęt do zajęć rekreacyjno-sportowych.

Podczas pobytu w  świetlicy wychowankowie uczestniczą w rożnych zajęciach. Są to m.in.;

   - Zajęcia plastyczne, techniczne

   - Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej i placu zabaw

   - Zajęcia integrujące grupę

   - Zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne

   - Zajęcia ruchowo-muzyczne.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: mlawagim1@go2.pl