Konto Rady Rodziców

Szanowni Państwo!

Budżet Rady Rodziców zależy od wpłat każdego Rodzica.

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci, Prezydium Rady zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat tytułem składek na działalność Rady Rodziców.

Wpłat prosimy dokonywać u wychowawców klas lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem: klasa, imię i nazwisko dziecka oraz cel: Rada Rodziców.

 

Nr konta Rady Rodziców :

66 1090 2590 0000 0001 4687 2232
Santander Bank Polska S.A.Za wszystkie wpłaty dziękujemy !

Gwarantujemy, że zostaną wydatkowane z myślą o uczniach i dla dobra szkoły. Wpłaty na Radę Rodziców i ich kwoty są całkowicie dobrowolne.

Wszystkie zebrane fundusze przez Radę Rodziców wydatkowane są wyłącznie na potrzeby i dla uczniów szkoły: nagrody w konkursach, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, słodycze dla wszystkich uczniów w szkole z okazji świąt np. Dzień Dziecka, Mikołajki, dofinansowanie do wycieczek, finansowanie potrzeb świetlicy szkolnej: zakup gier, art. plastycznych, art. higienicznych.

 

Zarząd Rady Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Wioletta Walczak-Sych - przewodnicząca

Anna Płuciennik - zastępca

Monika Piotrkowska - skarbnik

Iwona Antoniak - sekretarz

Magdalena Karsznia - członek

Elżbieta Kaszubska - członek

 

Komisja Rewizyjna

Monika Bartnicka - przewodnicząca

Bożena Szewczak

Łukasz Radzki

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl