Witamy

Kadra Pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Romana Olszewska

Wicedyrektor

Eliza Pydynkowska

Edukacja przedszkolna

Katarzyna Duszeńko

Lidia Gromadzka

Kinga Lech

Wioletta Machnij

Magdalena Suska

Edukacja wczesnoszkolna

Joanna Polakowska

Beata Wójciak

Nauczanie przedmiotowe

Barbara Granoszewska - język polski

Jolanta Bartczak - język polski

Magdalena Godlewska - języki polski

Edyta Kowalkowska - język polski

Natasza Dmuchowska - język polski, języki angielski

Aneta Koszałkowska - język angielski

Małgorzata Wiśniewska-Załęska - język angielski

Mirosława Daszkiewicz-Kramkowska - język angielski

Katarzyna Perzyńska - język angielski, nauczyciel wspomagający

Joanna Rudzińska-Warzecha - język angielski

Aneta Grzywaczewska - język polski, język niemiecki

Martyna Burakowska - język niemiecki

Milena Pieńdyk-Skalińska - język francuski

Magdalena Jankowska - nauczyciel wspomagający, terapeuta pedagogiczny

Katarzyna Józefska - język polski, język rosyjski

Anna Paszko - matematyka, informatyka

Emilia Obłąkowska - matematyka, nauczyciel wspomagający

Agnieszka Sosnowska - matematyka, informatyka

Elżbieta Czymerska - matematyka

Małgorzata Stańczak - matematyka, doradztwo zawodowe

Krystyna Polak - fizyka

Mariola Szczepkowska - chemia, fizyka

Marzena Czaplicka - chemia, nauczyciel wspomagający

Jarosław Genne - historia, geografia, wos

Mariola Męczyńska - historia, wos, nauczyciel wspomagający

Anna Leszczyńska - geografia

Barbara Majeran - biologia

Bożena Piotrkowska - biologia, chemia, nauczyciel wspomagający

Joanna Pastuszka - technika

Joanna Polakowska - technika

Renata Śniegucka - muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

Iwona Kohut-Sadza - wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagajacy

Katarzyna Próchniak - wychowanie fizyczne

Adam Szymański - wychowanie fizyczne

Przemysław Piasecki - wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający

Elżbieta Kaszubska - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel wspomagający

Sławomir Jurczyński - religia

ks. Mariusz Przybysz - religia

Beata Wójciak - religia, nauczyciel wspomagający

Pedagog szkolny

Adam Sztolsztejner

Psycholog szkolny

Marzena Gorlewska

Doradztwo zawodowe

Małgorzata Stańczak

Biblioteka

Katarzyna Chmielewska-Jeziorska

Olga Meredyk

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: mlawagim1@go2.pl