Organizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie uczyć się będą dzieci i młodzież w następujących grupach:

- oddziały zerowe - 4 grupy, (98 dzieci)

- klasy pierwsze - 3 oddziały (58 uczniów)

- klasy drugie - 2 oddziały (45 uczniów)

- klasa trzecia - 1 oddział (25 uczniów)

- klasy piąte - 2 oddziały (36 uczniów)

- klasy szóste - 2 oddziały (46 uczniów)

W sumie naukę w szkole pobiera 308 uczniów w 14 oddziałach.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl