Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1. września 2020r.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23. - 31. grudnia 2020r.

3.

Ferie zimowe

18.-29. stycznia 2021r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1.-6. kwietnia 2021r.

5.

Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2019/2020

25 czerwca 2021r.

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14. października 2020r.

2. listopada 2020r.

12. i 13. listopada 2020r.

21. i 22. grudnia 2020r.

4. i 5. maja 2021r.

4. czerwca 2021r.

 

 W dniach, w których mowa w pkt. 6 uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych zorganizowanych przez szkołę w świetlicy szkolnej.

I semestr: 1 września 2020r. - 31 stycznia 2021r. (21 tygodni)

II semestr: 1 lutego 2021r. - 25 czerwca 2021r (22 tygodnie)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl