Witamy

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017r.

3.

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2018r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

 

 

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w Gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego

 

 

18 kwietnia 2018r.*

19 kwietnia 2018r.*

20 kwietnia 2018r.*

6.

Koniec zajęć w roku szkolnym 2017/2018

22 czerwca 2018r.

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2017r.**

18 kwietnia 2018r.

19 kwietnia 2018r.

20 kwietnia 2018r.

2 maja 2018r.**

oraz 3 dni rekolekcji wielkopostnych

 

*) Dotyczy uczniów klas I i IV Szkoły Podstawowej i uczniów klas II (oddziały gimnazjalne), uczniowie klas III (oddziały gimnazjalne) piszą w tych dniach egzamin gimnazjalny.

**) W dniach, w których mowa w pkt. 7 uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych zorganizowanych przez szkołę.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: mlawagim1@go2.pl