Witamy

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp.

Termin

Tematyka

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

20. września

2018r.

 godz. 1730

- Wybór przedstawicieli Rady Rodziców

   w poszczególnych klasach.

- Omówienie zasad współpracy rodziców

  ze szkołą, wewnątrzszkolnych zasad

  oceniania, wymagań edukacyjnych,

  przypomnienie zasad bhp.

- Badania ankietowe rodziców celem

  modyfikacji programu wychowawczo -

  i profilaktycznego.

- Wybory Rady Rodziców.

 

dyrekcja

 

wychowawcy

 

 

2.

22. listopada 2018r.

godz. 1730

- Omówienie wyników w nauce
   i zachowaniu uczniów, frekwencja,

   bieżące sprawy klas.

 

dyrekcja,

wychowawcy,     wszyscy nauczyciele

 

3.

14. lutego

2019 r.

godz. 1730

-  Omówienie klasyfikacji za I półrocze.

- Prezentacja dorobku artystycznego

   uczniów.

- Informacja o egzaminie gimnazjalnym.

 

dyrekcja

wychowawcy, wszyscy

nauczyciele

 

zebranie ogólne i w klasach

4.

4. kwietnia 2019r. godz.1730

- Omówienie wyników w nauce
   i zachowaniu uczniów, frekwencja,

   bieżące sprawy klas, przypomnienie  

   procedur egzaminu gimnazjalnego.

 

dyrekcja

wychowawcy, wszyscy

nauczyciele

 

5.

 

13. maja

2019 r.

godz.1700

 

 

 

29. maja

2019 r.

godz.1700

 

- Poinformowanie rodziców
   o przewidywanych  rocznych

   ocenach niedostatecznych

   uczniów z zajęć edukacyjnych.

 

- Poinformowanie rodziców o

  przewidywanych rocznych ocenach z

  zajęć edukacyjnych i przewidywanej

  rocznej  ocenie klasyfikacyjnej

  zachowania.

dyrekcja

wychowawcy, wszyscy

nauczyciele

 

 

 

 

Dni wolne od prac domowych

Decyzją dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Mławie - dniami wolnymi od prac domowych w roku szkolnym 2018/2019 są:

 

wrzesieńponiedziałek

październikwtorek

listopadśroda

grudzieńczwartek

styczeńpiątek

lutyponiedziałek

marzecwtorek

kwiecieńśroda

majczwartek

czerwiec - piątek

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: mlawagim1@go2.pl