Warsztaty recytatorskie RECYTACJA OD PODSTAW

W dniu 14.12.2017 r. na zaproszenie wychowawcy kl. 2b p. Jolanty Bartczak przybyła do szkoły pani Hanna Matecka Wieczorek, instruktor ds. teatru w MDK w Mławie. W tym dniu na lekcji j. polskiego odbyły się warsztaty recytatorskie pod kierunkiem pani Hanny. Podczas tego spotkania uczniom przekazano wiele cennych wskazówek na temat  technik pracy recytatora. Najważniejsze z jakimi uczniowie zapoznali się to:

WŁAŚCIWY DOBÓR REPERTUARU

Właściwie dobrany wiersz lub fragment prozy znacząco przybliża sukces!

ZROZUMIENIE I ANALIZA TEKSTU

 Na wybrany tekst należy patrzeć z pozycji: „Co ja chcę przez ten utwór powiedzieć”. Recytator musi  „czuć” tekst.

ZNAKI INTERPUNKCYJNE - ICH ZNACZENIE 

 Kropka informuje nas o konieczności zastosowania dłuższej pauzy, ale też o potrzebie obniżenia głosu. Zawiesić głos na dłuższą lub krótszą chwilę „każą” nam przecinek i średnik. Jeśli recytator „czuje” tekst, przyjdzie mu to z łatwością.

MOWA CIAŁA

Unikajmy jej, jest zbędna. Swoje małe dzieło sztuki recytatorzy tworzą „malując słowami”. Wówczas, gdy recytator chce coś „zaznaczyć słowem”, drobny gest czy mimika twarzy są dopuszczalne

KAMIENNY WYRAZ TWARZY I POSTAWA „NA BACZNOŚĆ”
Tego należy unikać!

SŁUCHAJMY NAGRAŃ WZOROWEJ RECYTACJI WIERSZY W WYKONANIU ZNANYCH AKTORÓW

DYKCJA 
 Powinniśmy poświęcić na to sporo czasu, ponieważ czytelne, nośne słowo jest najważniejsze. 

 Na koniec spotkania uczniowie wykonali kilka ciekawych ćwiczeń związanych z umiejętnością oddychania i emisją głosu. Taka lekcja wiele nauczyła, ale była też dobrą okazją do wspaniałej  zabawy. Na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów.