Witamy

Ratujemy środowisko naturalne
Uczymy się jak być bezpiecznym
Wygrywamy turnieje

„Biała Wstążka”, czyli o tym, że przemoc to nierozwiązanie.

Popierając i wspierając akcję, której organizatorem w Mławie jest Zespół Ośrodków Wsparcia, nasza szkoła również działa przeciwko przemocy. 

Akcja "Biała Wstążka" to kanadyjska inicjatywa przeciwko wszelkiej przemocy w rodzinie. Jak widać, działalność ta ma moc, bo została spopularyzowana na całym świecie. Rokrocznie bierze w niej udział 55 krajów z całego świata.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 nie są obojętni wobec takich inicjatyw. Kolejny rok zakładamy "białą wstążkę, po to, by uświadomić ludziom, że przemoc nie jest rozwiązaniem! Chcemy mówić o tym głośno i chcemy, aby ci, którzy słyszą, przestali milczeć i zaczęli działać.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl