Edukacja prawna uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

Już od wiosny trwa stała współpraca naszej szkoły z Sądem Rejonowym w Mławie. Uczniowie w ramach innowacji pedagogicznej uczestniczą w rozprawach, obserwują ich przebieg, wysłuchują mów oskarżycieli i obrońców, zapoznają się z obowiązkami świadków. Cyklicznie w szkole gościmy prezesa sądu sędziego Tomasza Mynca, który podczas spotkań z młodzieżą dzieli się swoją wiedzą dotyczącą przestrzegania prawa.

Tym razem wizytę w Sądzie złożyła klasa 3 d. Dla większości z nas było to pierwsze tak bliskie spotkanie z Temidą. Śledziliśmy cały przebieg postępowania, więc po zakończeniu rozprawy podjęliśmy dyskusję na temat zasadności wyroku i jego wysokości. Sędzia, prowadzący postępowanie, przybliżył nam niektóre niuanse prawne dotyczące właśnie zakończonego procesu.

Jak z reguły bywa w tego rodzaju sprawach, mieliśmy różne opinie. Część uważała, że wyrok był zbyt niski, część zaś, że za wysoki. Z sądu wszyscy wychodziliśmy z przekonaniem, że prawo jest regulatorem życia społecznego.