"Kto czyta książki, żyje podwójnie"

                W naszej szkole dzieciaki nigdy się nie nudzą. Ostatnio rozpoczęły projekt pod nazwą "Mądra szkoła czyta dzieciom" realizowany przez Panią Katarzynę Duszeńko i Panią Magdalenę Jankowską. Czytanie w szkole wpływa znacząco na poprawę umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. W ramach projektu dzieciaki będą poznawały ciekawą literaturę i osoby.

                Pierwszym gościem, którego dzieci zaprosiły do przeczytania książki była Pani Ola Meredyk z naszej biblioteki. Przedszkolaki wysłuchały tekstu o kransoludkach. Następnie rozwiązywały zagadki i rysowały swoje krasnoludki. Zabawa była przednia zakończona wspólnym "krasnoludkowym tańcem".