Rekrutacja do klas pierwszych

Lista kandydatów przyjętych do klas I na rok szkolny 2020/2021 

do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

znajduje się w zakładce Rekrutacja