Witamy

Ratujemy środowisko naturalne
Uczymy się jak być bezpiecznym
Wygrywamy turnieje

Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 2

„Nie wolno wjeżdżać rowerem na pasy” – tę i inne informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze usłyszeli uczniowie podczas spotkania z przedstawicielkami Powiatowej Komendy Policji w Mławie.

 W poniedziałek 18 września 2017 r. na godzinie wychowawczej uczniowie klasy IV a spotkali się paniami policjantkami. Podczas spotkania wiele się działo; utrwalano przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe oraz rozmawiano o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach.

 W nagrodę za aktywny udział w zajęciach oraz trafne odpowiedzi uczniowie otrzymali odblaski, aby ich droga do szkoły była jeszcze bardziej bezpieczna.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl