Witamy

Ratujemy środowisko naturalne
Uczymy się jak być bezpiecznym
Wygrywamy turnieje

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów oraz Dzień Edukacji Narodowej w SP nr 2

Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

 

W poniedziałek 14 października 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów klas Ia, Ib i Ic. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.

Wychowawczynie klas pierwszych wspólnie z uczniami przygotowały program artystyczny. Dzieci zaprezentowały swoje zdolności, talenty i tym samym potwierdziły, że są gotowe stać się uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie.

Ślubowanie było ogromnym przeżyciem dla wszystkich obecnych. Zakończyło się wręczeniem symbolicznych książeczek ufundowanych przez Radę Rodziców oraz upominków wykonanych własnoręcznie przez uczniów klas piątych i szóstych.

Tego dnia nie brakowało również życzeń i serdeczności płynących w stronę nauczycieli i pracowników szkoły. Dzieci podziękowały za trud i okazane serce, a na koniec wspólnie odśpiewały piosenkę, której nauczyły się specjalnie na tę okazję.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl