REKRUTACJA 2019/2020

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. Mikołaja Kopernika w Mławie

 

ogłasza nabór uczniów

do klas pierwszych

oraz

oddziałów zerowych

na rok szkolny 2019/2020

 

 

Klasy pierwsze:

 

zgłoszenie dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły - do 14 lutego 2019r.

wniosek o przyjęcie dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły od 18 lutego do 1 marca 2019r.

wniosek o przyjęcie dziecka na świetlicę do 10 marca 2019r.

 

Dokumenty do pobrania znajdują się

w zakładce REKRUTACJA

 

 

Oddziały zerowe:

 

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 11 lutego do 15 lutego 2019r.

rekrutacja do oddziałów zerowych (dzieci 6-letnie) - rekrutacja elektroniczna

pod adresem http://mlawa.przedszkola.vnabor.pl/ od 18 lutego do 1 marca 2019r.

 

 

Zasady rekrutacji:

http://www.nowa.bip.mlawa.pl/artykul/zasady-rekrutacji-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-miasto-mlawa-w

 

http://www.nowa.bip.mlawa.pl/artykul/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych