Witamy

Ratujemy środowisko naturalne
Uczymy się jak być bezpiecznym
Wygrywamy turnieje

Światowy dzień tabliczki mnożenia w SP nr 2

Dwudziestego piątego września w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie przeprowadzony został XII konkurs z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Zgłosiły się cztery grupy czteroosobowe oraz osoby rezerwowe z klas IVa, IV b, V a i VB. Pani Marzena Dęby oraz Pani Anna Paszko z pomocą uczennic z IIIc gimnazjum przeprowadziły konkurs z wykorzystaniem Kart Grabowskiego.

Uczniowie musieli indywidualnie rozłożyć odpowiednie karty z iloczynami liczb przy ich wyniku. Za wynik klasy uznawano najdłuższy indywidualny czas ucznia z danej klasy z doliczonym czasem za każdą źle położoną kartę.  Z czterech las przystępujących do konkursu wygrała klasa Va, a najlepszy czas indywidualnych uzyskali Julia Bartkowska z klasy IV b i Maciej Szczeciński z klasy Va. Wyżej wymienione osoby i klasa zostały nagrodzone dyplomami i ocenami. Gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach.

Dwa dni później uczniowie klasy trzecich gimnazjum ze swoim nauczycielem od matematyki egzaminowali w czasie przerw uczniów i nauczycieli szkoły, a później wybrali się  do miejskiego parku, aby sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia u mieszkańców Mławy.  Uczniowie wytrwale nakłaniali przechodniów, aby odpowiadali na wylosowane zestawy zadań z tabliczką mnożenia. Mieszkańcy naszego miasta brali chętnie udział w danym badaniu, co skutkowało bardzo dobrymi wynikami i otrzymaniem przez nich certyfikatów z tabliczki mnożenia. Dziękujemy wszystkim osobom, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl