Europejski Dzień Języka w Szkole Podstawowej nr 2

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.

W ramach obchodów EDJ propagowana jest różnorodność Europy oraz uczenie się języków obcych. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

- ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;

- promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;

- propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej. [i]

 W naszej szkole ten wyjątkowy dzień świętowaliśmy już 24 września. Nauczycielki języka angielskiego Małgorzata Wiśniewska- Załęska i Joanna Rudzińska-Warzecha przygotowały konkurs, w którym uczniowie klas czwartych i piątych odpowiadali na pytania dotyczące zarówno znajomości języków europejskich, jak również kultury, sztuki, nauki, życia codziennego w różnych krajach. Uczennice klasy IIIb gimnazjum śpiewały utwory w języku hiszpańskim, a przedstawiciele klas uczestniczących w wydarzeniu częstowali przygotowanymi przez siebie przekąskami charakterystycznymi dla krajów takich jak: Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Romana Olszewska wręczyła drużynom z poszczególnych klas dyplomy. Dzięki współpracy z Wydawnictwem Macmillan oraz Departamentem Współpracy Międzynarodowej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie uczniowie otrzymali pamiątkowe nagrody.

Organizatorzy pragną podziękować Dyrekcji, wychowawcom oraz uczniom za zaangażowanie i udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.