Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Trzeciego września 2018 r o godzinie 900 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Po przywitaniu zaproszonych gości nastąpiło uroczyste wprowadzenie klas 1 wraz z wychowawcami p  L. Gromadzką i nauczycielem wspomagającym p Beatą Wójciak oraz z p Agnieszką Śmiegel. Następne został wprowadzony sztandar szkoły i wszyscy odśpiewali hymn państwowy. Po hymnie głos zabrała p dyrektor Romana Olszewska która przedstawiła organizację szkoły na najbliższy rok szkolny. W naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019 w 16 oddziałach rozpocznie naukę 360 uczniów. Szczególnie w tej grupie witamy najmłodsze oddziały – klasy 1 które liczą w sumie 48 uczniów.

Pracownicy administracji i obsługi dołożą wszelkich starań aby organizacja edukacji odbywała się bez zakłóceń. Następnie głos zabrał obecny na uroczystości p Burmistrz Sławomir Kowalewski który życzył wszystkim dzieciom samych piątek i szóstek zaś nauczycielom samych sukcesów i zadowolenia z pracy zawodowej. Po uroczystym wyprowadzeniu sztandaru szkoły nastąpiła krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy 3 c pod kierunkiem p Katarzyny Józefskiej. Na tym zakończono uroczystość. Która rozpoczęła nowy rok szkolny.