Ania Globalna w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie

Pod koniec maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie odbyła się gra terenowa „Globotropiciele” realizowana w ramach projektu „Wędrowna Globoteka” zainicjowana przez Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej. Celem gry było pobudzenie uczestników do refleksji nad globalnym kontekstem ich codziennych wyborów i nawyków. Zadania uświadomiły uczniom, że jest wiele problemów wokół nas. Pracując w grupach, znaleźli sposoby, by poradzić sobie z nimi.

W grze wzięły udział sześcioosobowe grupy uczniów z klas drugich gimnazjalnych. Śledząc codzienne życie Ani Globalnej – typowej nastolatki mieszkającej w średniej wielkości mieście w Polsce – uczniowie musieli odwiedzić sześć stacji, z których każda odpowiadała innej wykonywanej na co dzień czynności. Pierwsza dotyczyła codziennego zużycia wody
i sposobów jej ograniczenia. Druga – energii odnawialnych i nieodnawialnych. Przy trzeciej uczniowie zastanawiali się nad tym, z jakich państw pochodzą ubrania, które trafiają do sklepów w Polsce. Czwarte zadanie polegało na rozszyfrowaniu haseł, na podstawie których uczniowie dowiedzieli się, że nie wszystkie dzieci na świecie chodzą do szkoły, 1 na 6 dorosłych na świecie nie potrafi czytać i pisać, a 200 mln dzieci i nastolatków musi pracować na utrzymanie swojej rodziny. Przy piątej stacji uczniowie poznali środki transportu, które emitują różnego rodzaju gazy, odpowiedzialne za wzmaganie się zmian klimatu. Ostatnie zadanie polegało na wypisaniu sposobów na ograniczenie marnowania jedzenia, a następnie wymyśleniu rymowanego hasła promującego niemarnowanie jedzenia. Pozostali uczniowie klas drugich przygotowywali w tym czasie plakat dotyczący ochrony środowiska naturalnego.

Gra przebiegła bardzo sprawnie, jej koordynatorką była p. Edyta Kowalkowska. Warto było poświęcić czas, by zastanowić się i zrozumieć trudne zagadnienia globalne, z którymi być może niebawem będziemy musieli się zmierzyć.