W SP nr 2 wybraliśmy najpiękniej recytujące dziecko

30 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się konkurs recytatorski pod tytułem Czarowanie słowem. Wzięło w nim udział łącznie 12 dzieci z grup zerowych oraz klasa Ia. Jury miało bardzo duży problem z podjęciem decyzji, komu przyznać pierwsze miejsce, gdyż wszystkie dzieci pięknie recytowały wybrane przez wychowawców wiersze.

Ostatecznie, po burzliwych naradach, wygrał Szymon Kozłowski z grupy 0a, drugie miejsce zajęła Oliwia Rachuba z klasy Ia, trzecie Angelika Tatuch z klasy Ia.

Pozostałym uczestnikom jury przyznało wyróżnienia. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Niezwykle miłym akcentem imprezy, było wystąpienie Gabrysi Jabłonowskiej z klasy IIIa (gimnazjalnej), która wykonała dwie piosenki. Na wszystkich zebranych czekała również niespodzianka, którą przygotowały uczennice klasy Ia: Ewa Jackowska i Marysia Filip. Dziewczynki zagrały dla nas na wiolonczeli i skrzypcach.

Konkurs zorganizowały panie: Lidia Gromadzka i Olga Meredyk.