Otwarcie nowego placu zabaw przy SP nr 2

„Kiedy śmieje się dziecko,

śmieje się cały świat.”

J. Korczak

Poniedziałek, 7 maja był dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie niezwykle wyjątkowy. W tym dniu dokonano uroczystego otwarcia placu zabaw. Zaproszenie na uroczystość przyjęli: burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski, zastępca burmistrza Janina Budzichowska, sekretarz Miasta Mariusz Szczechowicz, skarbnik Miasta Justyna Lewandowska, przewodniczący Rady Miasta Leszek Ośliźlok oraz Radni Miasta Mława, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie Dorota Kaczorek-Magdalińska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mławie Ewa Sztuba, przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Kujawska.

Po powitaniu przybyłych gości, rodziców i dzieci przez prowadzących imprezę Katarzynę Perzyńską i Adama Sztolsztejnera, głos zabrała pani dyrektor Romana Olszewska, która w imieniu dzieci podziękowała za tak wspaniały gest skierowany w stronę najmłodszej społeczności naszej szkoły. Dzięki okazanej życzliwości oraz finansowemu wsparciu, udało się zrealizować marzenia o bezpiecznym dla dzieci placu zabaw. Uśmiech na twarzach dzieci w ten dzień był najlepszym podziękowaniem dla wszystkich zaangażowanych w jego powstanie.

O kilka słów poproszono również pana burmistrza, który podziękował osobom, dzięki którym możliwe było wybudowanie takiego placu zabaw. Wszystkim dzieciom życzył natomiast doskonałej zabawy na nowym obiekcie.

Po przemówieniach nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi. Wraz z zaproszonymi gośćmi dokonała go przedstawicielka najmłodszych uczniów - Zosia z klasy Ia.

Po części oficjalnej głos zabrały dzieci, które przygotowały ciekawą część artystyczną. Mogliśmy wysłuchać  pięknych piosenek i wierszyków. Podziwialiśmy taniec zaprezentowany przez uczennice klas IVa i IVb. Wysłuchaliśmy utworów przygotowanych przez naszych doskonałych solistów. Wszystkie występy nagrodzono gromkimi brawami.

Po uroczystościach w sali gimnastycznej najmłodsi uczniowie dopisali dalszy scenariusz dnia, bawiąc się z radością na nowym placu zabaw.