Most – metaforą życia. Od dzieciństwa do odpowiedzialnej dorosłości.

 W piątek 23 marca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie odbyła się otwarta lekcja wychowawcza w klasie 2e integracyjno – humanistycznej na temat: Poczucie własnej wartości drogą do odpowiedzialnej dorosłości prowadzona przez wychowawczynię tej klasy p. Edytę Kowalkowską. Na początku lekcji prowadząca poprosiła uczniów, aby spojrzeli na siebie w lusterko i odpowiedzieli na pytanie: Kogo widzisz? To ćwiczenie uświadomiło uczniom, jak wiele ról społecznych pełnią w życiu. Uczniowie odpowiadali: ucznia, uczennicę, brata, siostrę, wnuka, chłopca, dziewczynę, Polaka, mławianina, siebie.

Następnie – nadal patrząc na siebie w lustrze – wysłuchali wiersza Anny Laks Spojrzenie w zwierciadło i zrozumieli, że na pełen wizerunek człowieka składają się „dwie twarze” – obraz zewnętrzny siebie (to, co widzą inni)  i obraz wewnętrzny (to, co wiemy sami o sobie). W celu udowodnienia tej teorii uczniowie obrysowali na kartce swoją prawą dłoń i wypisali na niej swoje dwie zalety, a na jej odwrocie – lewą dłoń i dwie wady. Następnie inni uczniowie dopisywali wady i zalety kolegi/koleżanki z grupy. Ćwiczenie było obrazem tego, jak siebie postrzegamy, a jak postrzegają nas inni.

W ten sposób wychowawczyni przeszła do zagadnienia, czym jest poczucie własnej wartości i na czym polega wkroczenie w odpowiedzialną dorosłość. Symbolicznym przejściem do dojrzałości stał się most, na którym uczniowie przyczepiali kartki z wypisanymi myślami i zachowaniami człowieka, pomagającymi lub utrudniającymi wejście dorosłość. Na koniec prowadząca podsumowała lekcję następującym wnioskiem: W życiu kroczymy po moście, ale przejście przez most bywa niebezpieczne. Aby przejść przez most i dojść do odpowiedzialnej dorosłości – trzeba poznać samego siebie i mieć poczucie własnej wartości.


Lekcja była ciekawa, innowacyjna, a uczniowie bardzo się zaangażowali w poszczególne ćwiczenia. Sądzę, że wielu młodych gimnazjalistów z tej klasy uświadomiło sobie, że wkracza w wiek, w którym powinni brać za siebie odpowiedzialność.