Witamy

Ratujemy środowisko naturalne
Uczymy się jak być bezpiecznym
Wygrywamy turnieje

Projekt edukacyjny „List do żołnierza”

Uczniowie klasy 2d, pod kierunkiem pani Joanny Rudzińskiej-Warzechy, wzięli udział w projekcie edukacyjnym „List do żołnierza”. Na ręce dyrekcji szkoły zostały przekazane otrzymane od pana kpt. nawig. Dariusza Demskiego z Centrum Operacji Morskich – Dowództwo w Gdyni pamiątkowe pocztówki oraz broszury. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Legia Akademicka Strzelców Morskich przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W Projekt włączył się również Urząd Miasta Mława, który przekazał Organizatorowi kartki świąteczne przygotowane przez uczniów mławskich szkół.

„List do Żołnierza” to projekt edukacyjny skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Projekt zakłada wysyłanie listów/pocztówek do polskich żołnierzy na misjach zagranicznych oraz listów w języku angielskim do żołnierzy państw NATO, którzy stacjonują w Polsce.

Listy przygotowane do polskich żołnierzy będą zbierane i sprawdzane przez Organizatora. Następnie zostaną przekazane do Departamentu wskazanego przez MON, który dostarczy je do oficerów prasowych/kapelanów w różnych częściach świata. Listy przygotowane w języku angielskim do żołnierzy armii sojuszniczych również zostaną zebrane i sprawdzone przez Organizatora. Zostaną dostarczone do wyznaczonej komórki MON i następnie przekazane oficerom prasowym/oficerom kulturalno-oświatowym/kapelanom jednostek, w których stacjonują żołnierze NATO na terenie Polski.  Listy będą anonimowe dla odbiorcy. Jeżeli jednak uzna on, że chce odpisać będzie mógł to zrobić tą samą droga jaką został dostarczony list. Konsekwencją nawiązania korespondencji może być wizyta w szkole żołnierzy lub wizyta uczniów w jednostce wojskowej.

Główne cele projektu „List do Żołnierza” to:
- zwiększenie świadomości społeczeństwa o służbie żołnierzy Wojska Polskiego poza granicami kraju;
-  popularyzacja wiedzy na temat NATO oraz wojsk państw sojuszniczych stacjonujących na terytorium RP;
- propagowanie historii polskiego oręża wśród młodzieży oraz żołnierzy wojsk NATO.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl