Międzyszkolny konkurs fotograficzny "Niepodległość na fotografii 1918-2018"

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego

„Niepodległość na fotografii 1918 – 2018”

organizowanego przez
 Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

 

 

Patronat medialny: RADIO 7

 

I. CELE KONKURSU

 1. Rozumienie istoty patriotyzmu przez uczniów.
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.
 3. Poznanie miejsc upamiętniających walkę o niepodległość.
 4. Zainteresowanie fotografowaniem jako kreatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.
 5. Realizacja zainteresowań i pasji uczniów.

 II. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

 1. Twórcza i indywidualna interpretacja tematu „Niepodległość na fotografii 1918 – 2018”,

  III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika
  w Mławie, 06-500 Mława, ul. Sportowa 1, tel./fax (023) 654 37 24.  Osoba wyznaczona
  do kontaktu w sprawie konkursu: Aneta Koszałkowska (adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), Katarzyna Chmielewska-Jeziorska, Olga Meredyk 23/654 37 24 (tel. szkolny).
 2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.

IV . Zasady konkursu

 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 2. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Mławy.
 3. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej.
 4. Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej jest złożenie oświadczenia rodziców (załącznik nr 1) razem z pracą w bibliotece organizatora lub przesłanie jej do dnia 20 kwietnia 2018 r. na adres:  Szkoła Podstawowa  nr 2 im. M.  Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława - z dopiskiem na kopercie „Konkurs fotograficzny” (decyduje data stempla pocztowego).
 5. Każda praca powinna być wykonana indywidualnie i zaopatrzona w metryczkę zawierającą:

a/ tytuł pracy,

b/ imię i nazwisko autora, klasę,

c/ nazwę szkoły, którą uczestnik reprezentuje,

d/ imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,

e/ zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica) na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu i na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania pracą (zgodnie ze wzorem – załącznik 1).

 1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez komisję są ostateczne. Zostaną opublikowane
  na szkolnej stronie internetowej sp2.mlawa.gov.pl
 2. Informacja o nagrodzonych uczniach oraz terminie rozdania nagród zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo do sekretariatu szkoły do 28 kwietnia 2018 r.
 3. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie oraz nieodpłatne wykorzystywanie fotografii w celu propagowania konkursu i treści patriotycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich w przestrzeni internetowej,  w mediach i wykorzystania ichw innej formie,  podając dane autora (imię i nazwisko).
 4. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.

V. PRACE KONKURSOWE

 1. Każdy uczestnik przekazuje 1 fotografię lub cykl  zdjęć (nieprzekraczających 3 sztuk)  
  w formacie minimum 15x21 cm, spełniające wymogi tematyczne konkursu.
 2. Fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe lub w sepii, wywołane na papierze fotograficznym.
 3. Uczestnik konkursu, akceptując regulamin, oświadcza, że:

 VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Oceny fotografii dokona powołane jury.
 2. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych:

- zgodność z tematyką konkursu,

- ekspresja emocji zawartych w obrazie,

- pomysłowość,

- oryginalność,

- estetyka wykonania pracy.

 1. ocena prac będzie odbywać się w trzech kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas I-III,

- uczniowie IV - VI,

- uczniowie klas siódmych i oddziałów gimnazjalnych.

VII. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych w trzech kategoriach:

- uczniowie klas I-III,

- uczniowie IV - VI,

- uczniowie klas siódmych i oddziałów gimnazjalnych.

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

                   Organizatorzy