Rekrutacja - klasy zerowe i pierwsze

Lista dzieci, które zakwalifikowały się do klas zerowych i pierwszych znajduję się w zakładce REKRUTACJA