Spotkanie z przedstawicielem sądu

W piątek 16 lutego 2018r. odbyło się spotkanie uczniów klasy 2 b oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie z przedstawicielem Sądu Rejonowego w Mławie panią Ewą Skowyrską

Nasz gość omówił kwestie związane z wagarami,  negatywnym  zachowaniem  młodych ludzi, mówiła o przemocy, uzależnieniach, zagrożeniach płynących z Internetu.  Szczególną uwagę zwróciła na konsekwencje, jakie mogą z tego wynikać!. Ostrzegała przed wejściem w konflikt z prawem.  Pani Ewa dzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym, uczniowie byli zaciekawieni informacjami, które przekazała.                                                                      

Niezwykle ciekawe i edukujące spotkanie zakończyło  mnóstwem pytań, które zadawali uczniowie . To była bardzo ciekawa i interesująca lekcja.