Witamy

Ratujemy środowisko naturalne
Uczymy się jak być bezpiecznym
Wygrywamy turnieje

„Zaczarowany bajek świat” - pasowanie na czytelnika klasy I

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,

który puste życie napełnia światłem,

a puste serca wzruszeniem.”

Kornel Makuszyński

Drugiego lutego w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, odbyło się uroczyste pasowanie na czytelników klasy Ia. Nasze zaproszenie przyjęły panie dyrektor: Romana Olszewska i Eliza Pydynkowska oraz wychowawczyni klasy pani Joanna Polakowska. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenia, obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczennice klasy IVa i IVb należące do Klubu Przyjaciół Biblioteki. Dziewczynki zabrały gości do zaczarowanego świata bajek. Mogliśmy spotkać się z Królową Książką, która była bardzo smutna, bo dzieci jej nie szanowały, ale podczas spotkania z pierwszakami poprosiła je, aby zawsze dbali o książki. Uczniowie wykazali się również doskonałą wiedzą związaną z książką, biblioteką i postaciami z bajek. Po egzaminie, który wszyscy zdali na 5, przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie i zobowiązali się do przestrzegania zasad bibliotecznych i szanowania wypożyczonych książek. Pani dyrektor wręczyła nowym czytelnikom pamiątkowe dyplomy, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. I wreszcie przyszedł czas na zwiedzanie biblioteki szkolnej, a przede wszystkim na pierwsze wypożyczenie książek.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie młodych czytelników do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania.

Gratulujemy wszystkim Pierwszakom oficjalnego przyjęcia do grona czytelników biblioteki.

 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl